Ekologia i zmienność morfologiczno-molekularna taksonów
z rodzaju Ulva (Ulvaceae, Chlorophyta) w ekosystemach śródlądowych Europy
Wprowadzenie
Grupa
badawcza
Świat
Ulvy
Publikacje
Akcja poszukiwania
stanowisk Ulvy
Galeria
Literatura
KontaktJestem hydrobiologiem zajmującym się biologią i ekologią makroglonów z rodzaju ulwa (Ulva = Enteromorpha; Enteromorpha-like Ulva), które występują w wodach śródlądowych Polski.

Obiektami badań są 2 podgatunki U. flexuosa, które obserwuje się od początku XIX w. w wodach śródlądowych całego kraju.

Zakres moich badań obejmuje:

  1. relacje pomiędzy taksonami ulwy a ich środowiskiem,
  2. charakterystykę biologii rozwoju i historii życia,
  3. ocenę zróżnicowania molekularnego populacji słodkowodnych w stosunku do morskich,
  4. analizę potencjału bioakumulacjnego w stosunku do metali ciężkich i lekkich i
  5. ocenę tempa poboru pierwiastków biogennych.


dr Andrzej RybakMichalina Koberska
Obiekt badań:
designed by: celiina
All rights reserved.