publikacje
Strona główna
Wprowadzenie
Grupa
badawcza
Świat
Ulvy
Publikacje
Akcja poszukiwania
stanowisk Ulvy
Galeria
Literatura
Kontakt


 • Messyasz B., Rybak A. (2008). Occurrence of Enteromorpha compressa [syn. Ulva compressa L.] (Chlorophyta) in the Wielkopolska Region. Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica, 15(1) 139–140; (6 pkt. MniSW).
 • Messyasz B., Rybak A. (2008). New inland localities of salt-like green-alga Enteromorpha compressa (L.) Nees in Poland. Badania Fizjograficzne nad Polska Zachodnią. Ser. B – Botany 57: 77–88; (2 pkt. MNiSW).
 • Messyasz B., Rybak A. (2008). Macroalga Ulva intestinalis (L.) appearing in freshwater ecosystems of Poland: a new locality in Wielkopolska. TEKA - Commission of Protection and Formation of Natural Environment. ISSN: 1733-4233, 5: 126–135; (6 pkt. MNiSW).
 • Messyasz B., Rybak A. (2009). The distribution of green algae species from the Enteromorpha genera [syn. Ulva; Chlorophyta] in Polish inland waters. Oceanological and Hydrobiological Studies, 38(1): 121–138 (0.622 IF, 6 pkt. MNiSW).
 • Rybak A., Messyasz B. (2009). Occurrence of macroalgae from the Ulva genera (Ulvaceae; Chlorophyta) in the Wielkopolska region. Badania Fizjograficzne nad Polska Zachodnią. Ser. B – Botany 58: 127–136 (2 pkt. MNiSW).
 • Messyasz B., Rybak A. (2009). Preliminary morphometric and habitat characteristic of green alga Ulva prolifera (Chlorophyta, Ulvophyceae) at freshwater site in the Wielkopolska Region. Chrońmy Przyrodę Ojczystą. 65(5): 347–352 (6 pkt. MNiSW).
 • Burchardt L., Goździcka-Józefiak A., Messyasz B., Gąbka M., Dondajewska R., Lamentowicz Ł., Rybak A. (2009). Wpływ gradientu temperatury i żyzności wody na strukturę fitoplanktonu Jeziora Góreckiego (Wielkopolski Park Narodowy) w okresie zlodzenia zimowego. Wielkopolski Park Narodowy w Badaniach Przyrodniczych, ISBN 978-83-920562-2-5, pp. 11–26 (3 pkt. MNiSW).
 • Rybak A., Messyasz B. (2010). New locality of greenalga Ulva prolfera (Ulvaceae) in the Wielkopolska Region. Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica, 17(1) 199–203; (6 pkt. MNiSW).
 • Burchardt L., Kowalski W., Banach B., Czernaś K., Dembowska E., Gąbka M., Jaworska B., Lamentowicz Ł., Luścińska M., Matuła J., Messyasz B., Owsianny P., Pęczuła W., Poniewozik M., Rakowska B., Richter D., Rybak A., Szczurowska A., Wołowski K., Komarzewska K. (2010). Bornholmskie alger og blagronalger. Arsskriftet Natur pa Bornholm, ISBN 978-87-91122-19-4, pp.42-46 (3 pkt. MNiSW)
 • Łęska B., Ptaszkiewicz M., Messyasz B. i Rybak A. (2010). Metale ciężkie w wodzie oraz plechach zielenicy Ulva (Ulvaceae, Chlorophyta), Środowisko i przemysł, Rozdz. I, ISBN 978-83-62108-05-3, Wyd. Cursiva, pp. 9-41 (3 pkt. MNiSW).
 • Messyasz B., Rybak A., Łęska B. i Pikosz M. (2010). Charakterystyka inkrustacji pokrywającej plechy słodkowodnej formy zielenicy Ulva sp. (Ulvaceae, Chlorophyta). Środowisko i przemysł, Rozdz. II, ISBN 978-83-62108-05-3, Wyd. Cursiva, pp. 43-68 (3 pkt. MNiSW).
 • Messyasz B., Rybak A. (2011). Abiotic factors affecting the development of Ulva sp. (Ulvophyceae; Chlorophyta) in freshwater ecosystems. Aquatic Ecology, 45(1): 75–87 (1.356 IF, 27 pkt. MNiSW).
 • Rybak A., Messyasz B. (2011). Ulva flexuosa subsp. pilifera (Chlorophyta, Ulvophyceae) on the new freshwater locality in Poznań. Chrońmy Przyrodę Ojczystą, 67(2):182–188 (6 pkt. MNiSW).
 • Rybak A., Messyasz B. i Łęska B. (2011). Wykorzystanie współczynnika bioakumulacji (BCF) w ocenie skażenia wód metalami ciężkimi na przykładzie słodkowodnej populacji Ulva ze zbiornika maltańskiego w Poznaniu, Środowisko i przemysł, Tom 2, Rozdz. I, ISBN 978-83-62108-14-5, Wyd. Cursiva, pp. 9-31 (3 pkt. MNiSW).
 • Rybak A., Messyasz B., Szendzina L., Pikosz M. i Koperski M. (2011). A new locality of the freshwater population of Ulva flexuosa subsp. pilifera (Chlorophyta, Ulvophyceae) in Poznań (Wielkopolska). TEKA - Commission of Protection and Formation of Natural Environment. ISSN: 1733-4233, 8: 131–144; (6 pkt. MNiSW).
 • Rybak A., Messyasz B. i Łęska B. (2012). Freshwater Ulva (Chlorophyta) as a bioaccumulator of selected heavy metals (Cd, Ni and Pb) and alkaline earth metals (Ca and Mg). Chemosphere, 89(9): 1064–1074 (3.206 IF, 40 pkt. MNiSW).
 • Rybak A., Messyasz B. i Łęska B. (2012). Bioaccumulation of alkaline soil metals (Ca, Mg) and heavy metals (Cd, Ni, Pb) patterns expressed by freshwater species of Ulva (Wielkopolska, Poland). International Review of Hydrobiology, 97(6): 542-555. (1.190 IF, 25 pkt. MNiSW).
 • Rybak A., Messyasz B., Łęska B., Pikosz M., Fabrowska J. (2012). Wydajność asymilacji azotu na przykładzie wybranych gatunków roślin wodnych. Środowisko i przemysł, Rozdz. III, ISBN 978-83-62108-18-3, Wyd. Cursiva, pp. 1-28 (3 pkt. MNiSW).
 • Messyasz B., Pikosz M., Rybak A., Łepkowska K. (2012). Epiphytic diatom community and calcium carbonate cristals charakteristics on the surface of freshwater Ulva thalli. TEKA - Commission of Protection and Formation of Natural Environment. ISSN: 1733-4233, 5: 126–135; (5 pkt. MNiSW).
 • Rybak A., Messyasz B. i Łęska B. (2013). The accumulation of metal (Co, Cr, Cu, Mn and Zn) in freshwater Ulva (Chlorophyta) and its habitat. Ecotoxicology, 22(3): 558-573. (2.355 IF, 30 pkt. MNiSW).
 • Rybak A., Burchardt L. (2013). Instytucje hydrobiologiczne. Zakład Hydrobiologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wiadomości hydrobiologiczne, 201(5): 18-23. (brak pkt. MNiSW).
 • Messyasz B., Czerwik-Marcinkowska J., Uher B., Rybak A., Szendzina L., Pikosz M. (2013). Ulva flexuosa subsp. pilifera (Chlorophyta, Ulvophyceae) from the Wielkopolska region (West Poland): a new observation of the ultrastructure of vegetative cells. Oceanological and Hydrobilogical Studies. 42 (2): 209-215. (0.291 IF, 15 pkt. MNiSW).
 • Messyasz B., Rybak A., Pikosz M., Szendzina L. (2013). Fertility effects on Ulva thalli mass development in inland waters of Poland. Biologie Animaliă, Supliment 1: 69-81. (2 pkt. MNiSW).
 • Messyasz B., Czerwik-Marcinkowska J., Uher B., Rybak A., Szendzina L., Pikosz M. (2013). Morphological and ultrastructural studies on Ulva flexuosa subsp. pilifera (Chlorophyta) from Poland. Acta Societatis Botanicorum Poloniae. 82(2): 157-163. (0.585 IF, 15 pkt. MNiSW).
 • Schroeder G., Messyasz B., Łęska B., Fabrowska J., Pikosz M., Rybak A. (2013). Biomasa alg słodkowodnych surowcem dla przemysłu i rolnictwa. Przemysł Chemiczny. 92(7): 1001-1004. (0.414 IF, 20 pkt. MNiSW).
 • Kobos J., Błaszczyk A., Hohlfeld N., Toruńska-Sitarz A., Krakowiak A., Hebel A., Sutryk K., Grabowska M., Toporowska M., Kokociński M., Messyasz B., Rybak A., Napiórkowska-Krzebietke A., Nawrocka L., Pełechata A., Budzyńska A., Zagajewski P., Mazur-Marzec H. (2013). Cyanobacteria and cyanotoxins in Polish freshwater bodies. Oceanological and Hydrobilogical Studies. 42(4): 358-378. (0.400 IF, 15 pkt. MNiSW).
 • Rybak A., Messyasz B., Pikosz M., Szendzina L., Łęska B. (2013). Accumulation of heavy metals (Co, Cr, Cu, Mn, Zn) in the freshwater alga Ulva type, sediments and water of the Wielkopolska region, Poland. Nauka Przyroda Technologie. 7(4)66: 1-15. (6 pkt. MNiSW).
 • Rybak A. (2013). Issues in Global Enviroment – Pollution and Waste Management. Ecotoxicology. The accumulation of metal in freshwater Ulva (Chlorophyta) and its habitat. ISBN: 978-1-490-10706-6, 1: 3-4.
 • Messyasz B., Pikosz M., Rybak A. (2014). Odmiany polimorficzne węglanu wapnia na powierzchni plech Ulva (Chlorophyta) notowanych w wodach słodkich. Kosmos. 63(1): 117-124. (4 pkt. MNiSW).
 • Rybak A., Czerwoniec A., Gąbka M., Messyasz B. (2014). Ulva flexuosa (Ulvaceae, Chlorophyta) inhabiting inland aquatic ecosystems: molecular, morphological and ecological discrimination of subspecies. European Journal of Phycology. 49(4): 471-485. (2.228 IF, 30 pkt. MNiSW).
 • Burchardt L., Hindák F., Komárek J., Lange-Bertalot H., Messyasz B., Pikosz M., Wejnerowski Ł., Jakubas E., Rybak A., Gąbka M. (2014). Spring phytoplankton and periphyton composition: case study from a thermally abnormal lakes in Western Poland. Biodiversity: Research and Conservation. 34: 1-5. (7 pkt. MNiSW).
 • Messyasz B., Gąbka M., Barylski J., Nowicki G., Lamentowicz Ł., Goździcka-Józefiak A., Rybak A., Dondajewska R., Burchardt L. (2015). Phytoplankton, culturable bacteria and their relationships along environmental gradients in a stratified eutrophic lake. Carpathian Journal of Earth and Environmental Sciences. 10(1): 41-52. (0.727 IF, 20 pkt. MNiSW).
 • Rybak A. (2015). Revision of herbarium specimens of freshwater Enteromorpha-like Ulva (Ulvaceae, Chlorophyta) collected from Central Europe during the years 1849–1959. Phytotaxa. 218(1): 001-029. (1.318 IF, 25 pkt. MNiSW).
 • Rybak A. (2015). Differentiation of inland Ulva flexuosa Wulfen (Ulvaceae,Chlorophyta) from Western Poland. Oceanological and Hydrobilogical Studies. 44(3): 393-409. (0.67 IF, 15 pkt. MNiSW).
 • Rybak A. (2016). Ecological preferences of freshwater Ulva flexuosa (Ulvales; Ulvophyceae): development of macroalgal mats in a Tulce fishpond (Wielkopolska Region, Poland). Oceanological and Hydrobilogical Studies. 45(1): 100-111. (0.67 IF, 15 pkt. MNiSW).
Lista abstraktów konferencyjnych (2008 - 2014)
 • Messyasz B., Rybak A. (2008). Historical and present distribution of species from Ulva (syn. Enteromorpha) in freshwater ecosystems in Poland. XXVII International Phycological Conference, Łódź – Spała, Polska 12-15 czerwiec 2008, ISBN 978-83-7525-174-6, pp. 81-82 (POSTER).
 • Messyasz B., Rybak A. (2008). Profile of the Ulva compressa (L.) [Enteromorpha compressa] habitat conditions in freshwater of Poland. XXVII International Phycological Conference, Łódź – Spała, Polska 12-15 czerwiec, ISBN 978-83-7525-174-6, pp. 82-83 (POSTER).
 • Messyasz B., Rybak A., Jułga M. (2009). Ulva as the microhabitat for periphytic diatoms. I Konferencja Naukowo – Dydaktyczna Wydziału Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Challenges for Contemporary Biology, Biotechnology and Environmental Protection, Poznań – Morasko, 21-23 Maj 2009, ISBN 978-83-88572-69-2, pp. 136-137 (POSTER).
 • Rybak A., Messyasz B. (2009). Marine macroalgae from the Ulva genus (Ulvaceae; Chlorophyta) in the Wielkopolska region. I Konferencja Naukowo – Dydaktyczna Wydziału Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Challenges for Contemporary Biology, Biotechnology and Environmental Protection, Poznań – Morasko, 21-23 maj 2009, ISBN 978-83-88572-69-2, pp. 165 (POSTER).
 • Burchardt L., Kowalski W., Banach B., Czernaś K., Dembowska E., Gąbka M., Jaworska B., Lamentowicz Ł., Luścińska M., Matuła J., Messyasz B., Owsianny P., Pęczuła W., Poniewozik M., Rakowska B., Richter D., Rybak A., Szczurowska A., Wołowski K., Komarzewska K. (2009). Atumn flora of different alga habitats on the Bornholm island. XXVIII International Phycological Conference, Szczecin – Cieszyno Drawskie, Polska 21-24 maj 2009, ISBN 978-83-923116-3-8, pp. 52-53 (REFERAT).
 • Messyasz B., Rybak A., Jułga M. (2009). Settlement of Ulva prolifera (O. F. Müller) J. Agardh thalli by epiphytic diatoms. XXVIII International Phycological Conference, Szczecin – Cieszyno Drawskie, Polska 21-24 maj 2009, ISBN 978-83-923116-3-8, pp. 87-88 (POSTER).
 • Rybak A. (2009). Freshwater population of Ulva compressa (Chlorophyta) in natural-landscape complex “Michałówka” (Poznań). XXVIII International Phycological Conference, Szczecin – Cieszyno Drawskie, Polska 21-24 maj 2009, ISBN 978-83-923116-3-8, pp. 98 (POSTER- [nagrodzony]).
 • Rybak A., Messyasz B. (2009). Ulva prolifera development in relation to environmental factors at freshwater site in Tulce pond. XXVIII International Phycological Conference, Szczecin – Cieszyno Drawskie, Polska 21-24 maj 2009, ISBN 978-83-923116-3-8, pp. 44 (KOMUNIKAT USTNY).
 • Rybak A. (2009). Zróżnicowanie morfometryczne plech słodkowodnej formy Ulva prolifera (O. F. Müller) J. Agardh (Ulvaceae, Chlorophyta). XXI Zjazd Hydrobiologów Polskich, Lublin, Polska 9-12 wrzesień 2009, ISBN 978-83-7259-181-4, pp. 227-228 (POSTER - [nagrodzony]).
 • Rybak A., Messyasz B. (2009). Makroglony z rodzaju Ulva sp. (Ulvaceae, Chlorophyta) jako potencjalna baza pokarmowa dla Lymnaea stagnalis i Planorabirus corneus (Mollusca: Orthogastropoda). XXI Zjazd Hydrobiologów Polskich, Lublin, Polska 9-12 wrzesień 2009, ISBN 978-83-7259-181-4, pp. 10 (REFERAT).
 • Burchardt L., Goździcka-Józefiak A., Messyasz B., Gabka M., Dondajewska R., Lamentowicz Ł., Rybak A. (2010). Sesja Jubileuszowa z okazji 20 lat Stacji Ekologicznej UAM w Jeziorach Wielkopolski Park Narodowy w badaniach przyrodniczych, Jeziory, Polska, 20 listopad 2010, ISBN 978-83-920562-2-5, pp. 11-26 (REFERAT).
 • Mazur W., Barylski J., Messyasz B., Gąbka M., Rybak A., Burchardt L., Goździcka-Józefiak A. (2010). Bacterial community composition in Góreckie Lake (Greater Poland National Park). V Międzynarodowe Sympozjum Naukowe, Kazimierz Dolny, Polska, 22-24 kwietnia 2010, materiały zjazdowe na CD (REFERAT).
 • Rybak A., Messyasz B. (2010). Taxonomy of species from the Ulva genus. XXIX International Phycological Conference, Kraków, Polska 19-23 maj 2010, ISBN 978-83-89648-83-9, pp. 149-150 (POSTER).
 • Messyasz B., Rybak A., Lęska B., Ptaszkiewicz M. (2010). Heavy metals in the cells of freshwater forms of green algae Ulva. XXIX International Phycological Conference, Kraków, Polska 19-23 maj 2010, ISBN 978-83-89648-83-9, pp. 130-131 (POSTER).
 • Messyasz B., Rybak A., Suchińska A. (2010). Diversifying communities of the phytoseston in small water ecosystems with green algae from the Ulva genus. XXIX International Phycological Conference, Kraków, Polska 19-23 maj 2010, ISBN 978-83-89648-83-9, pp. 128-129 (POSTER).
 • Barylski J., Mazur W., Messyasz B., Gąbka M., Rybak A., Goździcka-Józefiak A., Burchardt L. (2010). Microorganisms composition in the horizontal and vertical profiles of Góreckie Lake. XXIX International Phycological Conference, Kraków, Polska 19-23 maj 2010, ISBN 978-83-89648-83-9, pp. 35-36 (REFERAT).
 • Barylski J., Messyasz B., Mazur W., Gąbka M., Rybak A., Nowicki G., Burchardt L., Goździcka-Józefiak A. (2010). P 31. Seasonal chan ges in bacteria and bacteriophages communities composition in Góreckie Lake. 1st European Student Conference on Microbial Communication, Jena, Niemcy 28 września - 1 października 2010, pp. 30 (REFERAT).
 • Messyasz B., Rybak A., Jułga M. (2011). Epiphytic diatoms on Ulva thalli in various types of water bodies. II Konferencja Naukowo – Dydaktyczna Wydziału Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Challenges for Contemporary Biology, Biotechnology and Environmental Protection, Poznań – Morasko, 5-7 kwiecień 2011, ISBN 978-83-88572-99-9, pp. 111 (POSTER).
 • Messyasz B., Rybak A., Koperski M. (2011). Culture system conditions for freshwater forms of Ulva. II Konferencja Naukowo – Dydaktyczna Wydziału Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Challenges for Contemporary Biology, Biotechnology and Environmental Protection, Poznań – Morasko, 5-7 kwiecień 2011, ISBN 978-83-88572-99-9, pp. 112 (POSTER).
 • Messyasz B., Rybak A., Pikosz M. (2011). Crystals bands on the surface of freshwater Ulva taxa.II Konferencja Naukowo – Dydaktyczna Wydziału Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Challenges for Contemporary Biology, Biotechnology and Environmental Protection, Poznań – Morasko, 5-7 kwiecień 2011, ISBN 978-83-88572-99-9, pp. 112-113 (POSTER).
 • Messyasz B., Rybak A., Suchińska A. (2011). Microscopic algae within Ulva mats – winners or losers?. II Konferencja Naukowo – Dydaktyczna Wydziału Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Challenges for Contemporary Biology, Biotechnology and Environmental Protection, Poznań – Morasko, 5-7 kwiecień 2011, ISBN 978-83-88572-99-9, pp. 113-114 (POSTER).
 • Messyasz B., Rybak A., Szendzina L. (2011). Morphometric characteristics of Ulva taxa in the Wielkopolska region. II Konferencja Naukowo – Dydaktyczna Wydziału Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Challenges for Contemporary Biology, Biotechnology and Environmental Protection, Poznań – Morasko, 5-7 kwiecień 2011, ISBN 978-83-88572-99-9, pp. 114-115 (POSTER).
 • Messyasz B., Rybak A., Szendzina L., Pikosz M. (2011). Wpływ inkrustacji na wzrost I układ komórek w plechach makrozielenicy Ulva sp. (Ulvophyceae, Chlorophyta) w ekosystemach wodnych Wielkopolski. Ogólnopolska Konferencja Studentów Biologii. Problemy Biologiczne Współczesnego Świata, Poznań – Morasko, 8-9 kwiecień 2011, pp. 100 (POSTER).
 • Kobos J., Błaszczyk A., Błońska M., Budzyńska A., Grabowska M., Hebel A., Kalinowska R., Kokociński M., Kownacka J., Messyasz B., Napiórkowska-Krzebietke A., Nawrocka L., Pełechata A., Rybak A., Toporowska M., Toruńska A., Zagajewski P., Złoch I., Mazur-Marzec H., Pliński M. (2011). Distribution of hepatotoxic cyanobacterial blooms in Poland. XXX International Phycological Conference, Wrocław - Pawłowice, Polska, 19-21 maj 2011, ISBN 978-83-7717-045-8, pp. 68-69 (REFERAT).
 • Messyasz B., Burchatdt L., Gąbka M., Rybak A., Kowalski W. (2011). Phytoplankton communities in relation to water ecosystems variety in the Woliński National Park. XXX International Phycological Conference, Wrocław - Pawłowice, Polska, 19-21 maj 2011, ISBN 978-83-7717-045-8, pp. 153-154 (POSTER).
 • Messyasz B., Burchatdt L., Gąbka M., Rybak A., Kowalski W. (2011). Phytoplankton communities in relation to water ecosystems variety in the Woliński National Park. XXX International Phycological Conference, Wrocław - Pawłowice, Polska, 19-21 maj 2011, ISBN 978-83-7717-045-8, pp. 153-154 (POSTER).
 • Messyasz B., Rybak A., Jułga M. (2011). Epiphytic community charakteristics from freshwater and seawater taxa of Ulva. XXX International Phycological Conference, Wrocław - Pawłowice, Polska, 19-21 maj 2011, ISBN 978-83-7717-045-8, pp. 155 (POSTER).
 • Messyasz B., Rybak A., Szendzina L., Pikosz M. (2011).The effects of nutrient contents and number of calcium crystals on morphometric features of freshwater Ulva. XXX International Phycological Conference, Wrocław - Pawłowice, Polska, 19-21 maj 2011, ISBN 978-83-7717-045-8, pp. 156-157 (POSTER). Rybak A., Messyasz B., Łęska B. (2011). Freshwater Ulva as indicator of heavy metal pollution. XXX International Phycological Conference, Wrocław - Pawłowice, Polska, 19-21 maj 2011, ISBN 978-83-7717-045-8, pp. 177 (POSTER).
 • Rybak A., Messyasz B., Łęska B. (2011). 5D.15. Assessment of heavy metals (Cd, Co, Cr, Cu, Mn, Ni, Pb and Zn) in water, sediment and thalli of freshwater Ulva in Poland. 5th European Phycological Congress, Rhodos, Grecja, 4-9 wrzesień 2011, pp. 153-154 (POSTER).
 • Messyasz B., Barylski J., Gąbka M., Burchardt L., Godzicka-Józefiak A., Nowicki G., Dondajewska R., Lamentowicz., Rybak A., (2011). 8D.2. Nitrogen forms concentrations as main factor determining composition of phytoplankton and bacteria assemblages in the eutrophic lake. 5th European Phycological Congress, Rhodos, Grecja, 4-9 wrzesień 2011, pp. 163-164 (POSTER).
 • Messyasz B., Rybak A., Suchińska A., (2011). 9D.17. Structural response of microscopic algae to Ulva mass appearance in inland waters. 5th European Phycological Congress, Rhodos, Grecja, 4-9 wrzesień 2011, pp. 180 (POSTER).
 • Guziołek M., Klimaszka K., Łęska B., Messyasz A., Rybak A. (2011). S02_P24. Zastosowanie alg w preparatach kosmetycznych. 54ty Zjazd Polskiego Towarzystwa Chemicznego oraz Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, Lublin, Polska, 18-22 wrzesień 2011, pp. 186 (POSTER).
 • Messyasz B., Rybak A., Pikosz M., Szendzina L. (2011). Fertility effects on Ulva thalli mass development in inland waters of Poland. International Scientific Session, Agigea - Constanta, Rumunia, 21-22 październik 2011, pp. 30-31 (POSTER).
 • Guziołek M, Klimaszka K., Łęska B., Messyasz B., Rybak A. (2012). Application of algae in cosmetic preparations. I Konferencja Młodych Naukowców z okazji Światowego Dnia Wody, Poznań, Polska, 22-23 marca 2012, pp. 35 (POSTER).
 • Messyasz B., Rybak A., Pikosz M. (2012). Freshwater Ulva (Chlorophyta) as a bioaccumulator of heavy metals pollution in Nielba River (Wielkopolska Region). I Konferencja Młodych Naukowców z okazji Światowego Dnia Wody, Poznań, Polska, 22-23 marca 2012, pp. 59-60 (POSTER).
 • Burchardt L., Messyasz B., Gąbka M., Kowalski W., Owsianny P., Rybak A., Wołowski K. (2012). The impact of water ecosystems type on phytoplankton structure in lakes of the Wolin island. XXXI International Phycological Conference, Olsztyn, Polska 17-20 maj 2012, ISBN 978-83-60111-64-2, pp. 15 (REFERAT).
 • Messyasz B., Czerwik-Marcińkowska J., Rybak A., Pikosz M., Szendzina L. (2012).Ultrastructure characteristics of Ulva flexuosa subsp. pilifera from freshwater habitats of the Wielkopolska Region. XXXI International Phycological Conference, Olsztyn, Polska 17-20 maj 2012, ISBN 978-83-60111-64-2, pp. 59 (POSTER).
 • Messyasz B., Rybak A., Pikosz M. (2012). The ability of Green alga Ulva flexuosa subsp. pilifera to calcium carbonate precipitation. XXXI International Phycological Conference, Olsztyn, Polska 17-20 maj 2012, ISBN 978-83-60111-64-2, pp. 60 (POSTER).
 • Rybak A., Messyasz B. (2012). The potential usage of freshwater Ulva (Ulvales; Ulvophyceae) for removal of nutrients from sewage water. XXXI International Phycological Conference, Olsztyn, Polska 17-20 maj 2012, ISBN 978-83-60111-64-2, pp. 84-85 (POSTER - [nagrodzony]).
 • Rybak A., Messyasz B., Łęska B. (2012). Ocena zawartości metali ciężkich (Co, Cr, Cu, Mn, Zn) w wodzie, osadzie i plesze słodkowodnej błonicy Ulva. XXII Zjazd Hydrobiologów Polskich, Kraków, Polska, 19-22 września 2012, ISBN 978-83-61191-60-5, pp. 166 (POSTER).
 • Burchardt L., Gąbka M., Messyasz B., Cerbin S., Rybak A., Choiński A., Kaniecki A., Ptak M. (2012). Wpływ użytkowania zlewni „podgrzanych” jezior konińskich na ich obecny stan hydrobiologiczny. XXII Zjazd Hydrobiologów Polskich, Kraków, Polska, 19-22 września 2012, ISBN 978-83-61191-60-5, pp. 17 (REFERAT PLENARNY).
 • Łęska B., Messyasz B., Rybak A., Fabranowska J., Schroeder G. (2012). Słodkowodne makroalgi (gałęztaka i błonica) jako surowiec kosmetyczny. II Kosmetologiczna Konferencja Naukowa, Wrocław, Polska, 20-21 października 2012, pp. 20-21 (REFERAT PLENARNY).
 • Rybak A. (2013). The biogeographical distribution and diversity of freshwater Ulva (Chlorophyta) in Europe. II Konferencja Młodych Naukowców z okazji Światowego Dnia Wody, Poznań, Polska, 21-22 marca 2013, pp. 143 (POSTER).
 • Burchardt L., Messyasz B., Gąbka M., Rybak A., Kokociński M., Cerbin S., Lenarczyk Ł. (2013). Hydrobiological changes of the “heated” Konin lakes. 32nd International Conference of Polish Phycologists, Konin-Mikorzyn, Polska 20-23 Maj 2013, pp. 13 (REFERAT PLENARNY).
 • Messyasz B., Burchardt L., Gąbka M., Rybak A., Pikosz M., Dondajewska R. (2013). Distribution pattern of cyanobacteria assemblages in the stratified and eutrophic Lake Góreckie. 32nd International Conference of Polish Phycologists, Konin-Mikorzyn, Polska 20-23 Maj 2013, pp. 97-98 (POSTER).
 • Owsianny P. M., Burchardt L., Messyasz B., Gąbka M., Rybak A. (2013). Dinoflagellates of the heated Konin lakes (Poland). 32nd International Conference of Polish Phycologists, Konin-Mikorzyn, Polska 20-23 Maj 2013, pp. 101 (POSTER).
 • Rybak A. (2013). The accumulation of metal (Co, Cr, Cu, Mn and Zn) in freshwater Ulva (Ulvaceae; Chlorophyta) and its habitat. 32nd International Conference of Polish Phycologists, Konin-Mikorzyn, Polska 20-23 Maj 2013, pp. 124 (POSTER).
 • Rybak A. (2013). Taksony z rodzaju Ulva (Ulvaceae, Chlorophyta) antropogenicznych zbiorników wodnych. Ogólnopolska Konferencja Naukowa Funkcjonowanie, zagrożenia i ochrona drobnych zbiorników wodnych, Janów Lubelski, 26-27 września 2013, ISBN: 978-83-7259-214-9, ss: 78 (POSTER).
 • Rybak A. (2014). Differentiation of freshwater Ulva (Ulvaceae; Chlorophyta). III Konferencja Młodych Naukowców z okazji Światowego Dnia Wody, Poznań, Polska, 13-14 marca 2014, ss: 117 (POSTER).
 • Rybak A. (2014). Rewizja materiału zielnikowego plech Ulva, które zebrano z ekosystemów śródlądowych Europy Środkowej. III Konferencja Naukowo – Dydaktyczna Wydziału Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań, Polska, 10-12 kwietnia 2014, ss: 128-129 (POSTER).
 • Rybak A. (2014). Revision of herbarium specimens of freshwater Ulva (Ulvaceae, Chlorophyta). 33th International Conference of Polish Phycological Society, Gdynia-Władysławowo, Polska 19-22 Maj 2014, pp. 107 (POSTER).
 • Rybak A. (2014). Zastosowywanie plech makroglonów z rodzaju Ulva (Ulvaceae, Chlorophyta), jako biofiltrów pierwiastków biogennych. I Poznańskie Sympozjum Młodych Naukowców, Nowe Oblicze Nauk Przyrodniczych, Poznań, Polska, 11 listopad 2014, ss: 97 (POSTER).
 • Rybak A. (2015). Ulva flexuosa (Ulvaceae, Chlorophyta) inhabiting inland aquatic ecosystems: molecular and morphological discrimination of subspecies. IV Konferencja Młodych Naukowców z okazji Światowego Dnia Wody, Poznań, Polska, 12-13 marca 2015, ss: 95 (POSTER).
 • Rybak A., Czerwoniec A. (2015). Molecular phylogenetic analyses of the inland Enteromorpha-like Ulva (Ulvaceae; Chlorophyta) from Poland. 34 th International Conference of Polish Phycological Society, Rzeszów-Polańczyk, Polska 18-21 Maj 2015, pp. 86 (POSTER).
 • Rybak A. (2015). Dynamika rozwoju zespołu Cladophoretum enteromorphosum Sauer 1937 na tle zróżnicowanych warunków troficznych wód. XXIII Zjazd Hydrobiologów Polskich, Koszalin, Polska 8-12 września 2015, ISBN 978-83- 7365-388-7, ss. 272 (POSTER).
 • Rybak A. (2015). Wpływ ulwanów na kiełkowanie nasion i wzrost siewek pszenicy ozimej (odmiany Hondia i Memory). II Poznańskie Sympozjum Młodych Naukowców, Nowe Oblicze Nauk Przyrodniczych, Poznań, Polska, 14 listopad 2015, ISBN 978-83- 62783-03- 8, ss: 65 (POSTER).


designed by: celiina
All rights reserved.